Go to Top

Servicefradrag

Håndværkerfradrag (servicefradrag)

Du kan få håndværkerfradrag (servicefradrag) på op til 15.000 kr. om året inklusive moms for arbejdsløn til service og vedligeholdelse på din bopæl. Du sparer ca. 5.000 kr. i skat. Arbejdet skal stå på listen med ydelser, der giver håndværkerfradrag.

  • Du kan først indberette dit håndværkerfradrag for 2013 i foråret 2014, da systemet ikke er klar før.

Skader på grund af stormen

Hvis din bolig eller dit fritidshus har fået en skade, for eksempel på grund af uvejret den 28. oktober, og dit forsikringsselskab betaler for vedligholdelsesarbejdet, kan du få fradrag for den del af din selvrisiko, der svarer til arbejdslønnens andel af hele regningen.

Beregn dit fradrag, når du har selvrisiko ved forsikringsskader

Åbn

Arbejdet skal stå på listen over ydelser med håndværkerfradrag. Du skal også kunne dokumentere, at du har betalt en selvrisiko.

Visning af billede: linkiconListe over service og vedligeholdelse

Visning af billede: linkiconFire trin til håndværkerfradrag (servicefradrag)

Håndværkerfradrag i 2013 og 2014

Håndværkerfradraget er blevet forlænget til 2013 og 2014. Du kan først indberette dit håndværkerfradrag for 2013 i foråret 2014, da systemet ikke er klar før.

Fritidsboliger er omfattet af håndværkerfradraget

Fra den 22. april 2013 er fritidsboliger også omfattet af fradraget. Det gælder både sommerhuse, fritidsboliger og ferieejerlejligheder, uanset om de ligger i Danmark eller i udlandet. Det er de samme typer udgifter, du kan trække fra for fritidsboliger som for helårsboliger. Du får dog kun et årligt samlet fradrag på 15.000 kr.

Det er kun ejeren af fritidsboligen og ejerens ægtefælle, der kan få fradrag.

Hvis fritidsboligen er udlejet en del af året, er der ikke fradrag for serviceydelser i form af rengøring, vinduespudsning, havearbejde mv.

Er du ikke ejendomsværdiskattepligtig af din fritidsbolig,  fx fordi fritidsboligen

  • udelukkende udlejes erhvervsmæssigt
  • er under opførsel/nedrivning
  • er ubeboelig

så er fritidsboligen ikke omfattet af ordningen. De fleste kolonihaver er ikke ejendomsværdiskattepligtige og er derfor heller ikke omfattet af ordningen.

Flere ejere af fritidsboligen

Hvis I er flere, der ejer en fritidsbolig sammen – fx søskende der har arvet et sommerhus eller venner der køber sammen – kan I hver især få fradrag, hvis betingelserne ellers er opfyldt.

Særligt for fritidsboliger i udlandet

Ligger din fritidsbolig i et andet EU-land, skal virksomheden, der udfører arbejdet, været momsregistreret. Ligger den i et ikke-EU-land,  skal virksomheden være momsregistreret eller registreret i forhold til andre omsætningsafgifter eller i forhold til indkomstskatter på det pågældende arbejde.

Det er en betingelse, at det land, hvor fritidsboligen ligger, udveksler oplysninger med de danske myndigheder på baggrund af en dobbeltbeskatningsaftale eller internationale overenskomster eller konventioner.

Krav til leverandøren 

Ligger fritidsboligen i udlandet, er det en betingelse, at arbejdet udføres af en virksomhed, der er momsregistreret i et EU-/EØS-land.

Ligger fritidsboligen i et ikke-EU/EØS-land, skal virksomheden også være momsregistreret eller registreret i forhold til andre omsætningsafgifter eller i forhold til indkomstskatter vedrørende det pågældende arbejde.

For begge tilfælde gælder det, at serviceydelser kan udføres af en person, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år og er fuldt skattepligtig i landet.

Fradraget er pr. person

Flere personer i en husstand (gælder ikke fritidsboliger) kan få fradrag for den del af en udgift, som de hver især har betalt. Hver person skal indtaste sin andel af udgiften i TastSelv.

  • Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan dog som de eneste dele, som de har lyst, og trække hver deres del af en regning fra, selvom den ene har betalt hele regningen. Beløbet overføres ikke automatisk til ægtefæller, så I skal indtaste hver jeres andel af udgiften i TastSelv.
  • Hvis for eksempel børn over 18 år i en husstand skal have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk, enten til håndværkeren eller til forældrene i forbindelse med forældrenes betaling af beløbet til håndværkeren.
  • Det er kun ejeren/ejerne af en fritidsbolig (og deres ægtefæller), der kan få fradrag vedrørende fritidsboligen.

Indberetning af håndværkerfradrag for 2011 og 2012

Du kan stadig indberette håndværkerfradrag for 2011 og 2012. Der kan gå op til 14 dage, før du får en ny årsopgørelse, hvor fradraget er på.

Du kan få fradrag for arbejde udført i 2012, som er betalt i januar eller februar 2013

Du kan få fradrag i 2012 for arbejde udført i 2012, hvis det er betalt senest den 28. februar 2013. Det gælder uanset, om du har betalt med betalingskort, på indbetalingskort, via netbank, i banken eller på posthuset.

Du kan kun få fradrag for arbejde udført i 2012, som først bliver færdigt i 2013, hvis du får en regning på præcis den del af arbejdet, som bliver udført i 2012 (fx udskiftning af halvdelen af vinduerne i huset i 2012, hvor den sidste halvdel bliver monteret i 2013).

Check og kontanter giver ikke fradrag i 2012

Udgifter betalt med check giver kun fradrag, hvis du betalte i løbet af 2011. Udgifter betalt med kontanter giver kun fradrag, hvis du betalte i juni 2011.

Du kan spare ca. 5.000 kr.

Håndværkerfradraget er et fradrag i den skattepligtige indkomst på samme måde som for eksempel kørselsfradraget. Du kan få fradrag for 15.000 kr.

Da skatten i en gennemsnitskommune er ca. 33,7 procent, vil du typisk kunne spare ca. 5.000 kroner i skat, hvis du får et fradrag på 15.000 kroner. Det betyder, at du for eksempel kan købe rengøring for ca. 300 kr. om ugen, hvoraf ca. 100 kr. er betalt af fradraget.